Hliník jako vodič

Hliníkové vodiče a dráty

Mezi jednu z mnoha skvělých vlastností hliníku patří vodivost. Snad každý si pamatuje staré hliníkové rozvody, které ještě dnes v mnoha starších zástavbách plnohodnotně plní svoji funkci. Mladší generace se s hliníkovými vodiči již tak často nesetká, jelikož současné normy jeho používání příliš nedovolují.

Jaké jsou důvody, které vedly k jeho omezení v běžném použití? Jedním z hlavních důvodů je dostupnost mědi, která má mnohem lepší vlastnosti a je dostupná ve velkém množství.

Nevýhody hliníkových vodičů

Jestliže se mají popsat výhody a nevýhody použití, tak je ideální hliník porovnávat oproti jeho konkurentovi, již zmíněné mědi. Hliník je velmi měkký a tato vlastnost se promítne i při manipulaci s ním. Při časté mechanické zátěži se tento vodič snadno láme a přeruší se mnohem snáze, než měď. Další nevýhodou je roztažnost. Když se pustí proud do hliníkové struktury, tak snadno dojde k rozpínání, to je nebezpečné v tom ohledu, že se hliníkové dráty snadno vyvléknou ze spojení, snadno se uvolní ze šroubů a také se rychle mění jejich samotná struktura.

Podle současných norem se hliník používat může pouze do průměru 16 mm2, pro menší průměry je zapotřebí využít měď. Měrná elektrická vodivost hliníku se oproti mědi velmi liší, vodivost hliníku je 33 až 35 μS/m, zatímco u mědi je to 56 až 57 μS/m. Hliníkové dráty se také mnohem hůře spojují, je zapotřebí dostatečné teploty a tlaku, zatímco u mědi lze využít mnoho způsobů spojení. Při běžném spojení se zmenšuje účinnost. Dokonce i spojování hliníku s mědí je komplikované. Pokud se spojí hliníkový drát s měděným, tak dochází k elektrokorozi, zabránit jí lze tak, že se vodiče potáhnou cínem a to buď galvanicky nebo pomocí cínových násad a svorek.

Výhody hliníkových vodičů

Abychom se nedrželi pouze nevýhod, tak je zapotřebí na obranu hliníku napsat i jeho četné výhody. Hned první z nich je cena, ta je nesrovnatelně nižší než u mědi a dokonce majitelé starých zástaveb se neobávají zlodějů, kteří prahnou po cenných kovech. Další výhodou je váha hliníku, sice ho nelze příliš často ohýbat, ale zato si lze vychutnat jeho lehkost. Hliník dále velmi dobře odolává korozi, což se o mědi říci nedá.

Závěrem

Hliník je již bohužel za zenitem a pokud zatoužíte po hliníkových rozvodech, tak by vaše cesty neměly směřovat do elektroobchodů a stavebnin, ale jedině k majitelům starých domů. Hliník nemá v současnosti jako vodič tolik uplatnění. Pokud i vy bydlíte ve starším domě, tak možná jsou tepny, které pumpují energii vašim spotřebičům, vyrobeny právě z hliníku. Ačkoliv byl hliník překonán mědí, tak má nad ní stále tolik možností využití, ve kterých ho měď nikdy nepřekoná.Můžete vložit komentář, nebo trackback z Vaší stránky.

Vložte komentář