Svařování hliníku

Sváření hliníkových materiálů

Svařování železa je poměrně snadné a lze ho učinit mnoha způsoby, ale jak je to u hliníku? Hliník lze rovněž svařovat mnoha způsoby a stejně tak jako železa, tak i zde je nutné, aby byl povrch hliníkových dílů, které se budou svařovat, dokonale čistý. Nejsou zde myšleny pouze větší mechanické nečistoty, ale především oxidická vrstva Al2O3.

Tato vrstva se dá odstranit dvěma způsoby a to buď mechanicky, nejlépe tvrdým kartáčem, nebo mořením. Dále je dobré brát v potaz, že hliník je dobrý vodič a často se svařovaný materiál předehřívá na teplotu až 300°C.

Možnosti sváření

Hliník se sváří především v nevytvrzeném stavu, protože jedině tak je nejlépe tvarovatelný. U sváření je také nutné dbát na to, aby se do čerstvého sváru nedostal vzduch, svár by byl následně více pórovitý a tím se snižuje jeho kvalita. To je jeden z důvodů, proč se pro svařování používá ochranná atmosféra.

Svářeč hliníku

Svářeč při práci...

Na sváření je nutné mít kvalifikaci a u hliníku by to mělo platit dvojnásob, jelikož v roztavené podobě nezmění svojí barvu a pro začátečníka by mohlo být svařování obtížné.
Různé slitiny jsou často zaměňovány za hliník a často se podceňují jejich vlastnosti, především pevné slitiny hliníku jsou velmi složité na sváření a nelze je svářet běžnými metodami.

U hliníku samotného si lze vybrat mezi mnoha metodami svařování a patří sem svařování obalenou elektrodou, svařování v ochranných atmosférách, svařování tavící se elektrodou MIG, svařování netavící se elektrodou TIG, svařování tlakem za studena, svařování odporem a další metody.

V běžném životě nenastane příliš situací, kdy lze svařování hliníku využít a pokud k nim dojde, tak je ideální se obrátit na specializované firmy, které se svařováním hliníku a hořčíkových slitin zabývají. Obzvláště u složitých součástí je potřeba, aby se dbalo na správný výběr přídavného materiálu a na vysokou kvalitu provedení.Můžete vložit komentář, nebo trackback z Vaší stránky.

Vložte komentář